Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie nr 0152-3/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dn. 14 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy dla Urzędu Gminy Dobrzyca

Zarządzenie Nr 0152-3/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy dla Urzędu Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 104² § 1 i 2 i art. 104³ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz. U. Nr 21, poz. 94 ze zmianami/ oraz art. 42 ustawy z dnia...

Zarządzenie Nr SG 0152-2/08 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 15.01.2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14000 euro

Zarządzenie Nr SG.0152-2/08 Wójta Gminy Dobrzyca Z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14.000 euro Wykonując obowiązek zawarty w art. 35 ustawy o finansach publicznych z dnia 30...

ZARZĄDZENIE NR SG0152-5/08 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrzyca.

ZARZĄDZENIE NR SG0152-5/08 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity...

ZARZĄDZENIE NR SG0152-4/08 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarguustnego,nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrzyca.

ZARZĄDZENIE NR SG0152-4/08 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst...

ZARZĄDZENIE NR SG0152-3/08 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania trzeciego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrzyca.

ZARZĄDZENIE NR SG0152-3/08 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania trzeciego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /...

Zarządzenie Nr SG.0152-12/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 15 grudnia 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie Nr SG.0152-12/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 15 grudnia 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Dobrzycy. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 zew zmianami/, zarządzam co następuje: §1 W załączniku...

Zarządzenie Nr SG.0152-6/08 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 10 lipca 2008r w sprawie ustalenia limitów na rozmowy przez telefony komórkowe dla pracowników Urzędu Gminy.

Zarządzenie Nr SG.0152-6/08 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 10 lipca 2008r w sprawie ustalenia limitów na rozmowy przez telefony komórkowe dla pracowników Urzędu Gminy. Na podstawie art. 35 i 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104/ oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca...

ZARZĄDZENIE Nr SG.0152-11/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 15 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

ZARZĄDZENIE Nr SG.0152-11/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 15 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Na podstawie § 15 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa...

Zatrzymaj banner przewijany