Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała nr L/321/10 w/s uchwalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z Hali Widowiskowo - Sportowej w Dobrzycy przy ulicy Szkolnej 4 b

Uchwała nr L/321/10 Rady GminyDobrzyca z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z Hali Widowiskowo - Sportowej w Dobrzycy przy ulicy Szkolnej 4b. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy...

Uchwała nr L/318/10 w sprawie zmiany uchwały nr XV/64/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 26 września 2007 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy nież 3 lata

Uchwała nr L/318/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/64/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia...

Uchwała nr XLIX/316/10 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

Uchwała nr XLIX/316/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458) oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Uchwała nr XLIX/315/10 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIV/130/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z placów zbaw i gier zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzyca

Uchwała nr XLIX/315/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIV/130/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z placów zabaw i gier zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2...

Uchwała nr XLIX/314/10 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Dobrzyca do stanu faktycznego

Uchwała nr XLIX/314/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Dobrzyca do stanu faktycznego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 92...

Uchwała nr XLVI/298/10 w/s przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Uchwała nr XLVI/298/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca...

Uchwała nr XLVI/297/10 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego

Uchwała nr XLVI/297/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216 ust.2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy...

Zatrzymaj banner przewijany