Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała nr XLV/291/10 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m3 wody pobieranej do celów socjalno - bytowych

Uchwała nr XLV/291/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m3 wody pobieranej do celów socjalno – bytowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi...

Uchwała nr XLV/289/10 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała nr XLV/289/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 1 ust. 1 ustawy...

Uchwała nr XLV/288/10 w/s zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Uchwała nr XLV/288/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858)...

Uchwała nr XLV/287/10 w/s zasad i trybu przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzyca

Uchwała Nr XLV/287/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr...

Uchwała nr XLV/286/10 w/s wyrażenia woli na przystąpienie gminy Śrem do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 pażdziernika 2008 r.

Uchwała nr XLV/286/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie gminy Śrem do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr...

Uchwała nr XLV/285/10 w/s zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na koparko ładowarkę dla Zakładu Komunalnego Gminy Dobrzyca

Uchwała nr XLV/285/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Komunalnego Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.,...

Uchwała nr XLV/284/10 w/s wyrażenia zgody na wynajem cześci działek nr 988/3 i nr 988/4 położonych w Dobrzycy

Uchwała nr XLV/284/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części działek nr 988/3 i nr 988/4 położonych w Dobrzycy. Na podstawie art. 18 ust. 2 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia...

Uchwała nr XLV/283/10 w/s przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Zasób Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu

Uchwała nr XLV/283/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Zasób Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 -...

Uchwała nr XLIV/281/10 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Finansowego

Uchwała nr XLIV/281/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego dla Gminy Dobrzyca na lata 2007 - 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Dobrzyca...

Uchwała nr XLIV/280/10 w sprawie zatwierdzenia PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI FABIANÓW

Uchwała nr XLIV/280/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI FABIANÓW na lata 2010 - 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje: ...