Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała nr XLIII/264/09 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała nr XLIII/264/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Uchwała nr XLIII/263/09 w sprawie ustalenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzyca.

Uchwała nr XLIII/263/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r....

Uchwała nr XLIII/262/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m3 ścieków na 2010 rok.

Uchwała nr XLIII/262/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m3 ścieków na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)...

Uchwała nr XLIII/261/09 w sprawie zmiany wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m3 ścieków na 2009 rok.

Uchwała nr XLIII/261/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m3 ścieków na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i...

Uchwała nr XLIII/260/09 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (...)

Uchwała nr XLIII/260/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe...

Uchwała nr XLIII/259/09 w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu za najem lokali użytkowych.

Uchwała nr XLIII/259/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu za najem lokali użytkowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: ...

Uchwała nr XXIV/136/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Uchwała nr XXIV/136/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Na podstawie art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr...

Uchwała nr XXIV/134/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Dobrzyca.

Uchwała Nr XXIV/134/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracja Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 – ze zmianami) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia...

Uchwała nr XXIV/133/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego w Dobrzycy".

Uchwała nr XXIV/133/08 Rady Gminy w Dobrzycy z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego w Dobrzycy". Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 50 ust....

Uchwała nr XXIV/132/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia obowiązującego w jednostkach organizacyjnych: szkołach, przedszkolach na terenie gminy Dobrzyca i Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrzycy, oraz akceptacji wartości punktu proponowanego przez w/w jednostki

Uchwała nr XXIV/132/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia obowiązującego w jednostkach organizacyjnych: szkołach, przedszkolach na terenie gminy Dobrzyca i Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrzycy, oraz akceptacji wartości punktu proponowanego przez w/w...

Zatrzymaj banner przewijany