Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XX/108/08 Rday Gminy Dobrzyca z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca.

Uchwała Nr XX/108/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 6 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art....

Zatrzymaj banner przewijany