Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XXI/112/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Dobrzyca.

Uchwała Nr XXI/112/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r., ze zmianami),...

Uchwała Nr XXI/111/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Dobrzyca.

Uchwała Nr XXI/111/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r.,...

Uchwała Nr XX/107/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy.

Uchwała Nr XX/107/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy. Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593, ze zmianami) uchwala się co następuje: §1 Ustala...

Uchwała Nr XX/103/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Gminy Dobrzyca.

Uchwała Nr XX/103/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi...

Uchwała Nr XX/108/08 Rday Gminy Dobrzyca z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca.

Uchwała Nr XX/108/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 6 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art....

Zatrzymaj banner przewijany