Rejestr zmian

10 listopada 2017 14:34 9 dni temu

Ogłoszenia: Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Rocznego programu współpracy...

Usunięcie załącznika [uchwala_nr___w_sp_uchwalenia_rocznego_progr_wspolpracy_gm_dobrzyca_z_ org_pozarzadowymi_na_2018_r.doc] z dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Karolina Janczewska

10 listopada 2017 14:12 9 dni temu

Ogłoszenia: Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Rocznego programu współpracy...

Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_w_sp_uchwalenia_rocznego_progr_wspolpracy_gm_dobrzyca _z_org_pozarzadowymi_na_2018_r.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Karolina Janczewska

10 listopada 2017 14:12 9 dni temu

Ogłoszenia: Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Rocznego programu współpracy...

Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_w_sp_uchwalenia_rocznego_progr_wspolpracy_gm_dobrzyca _z_org_pozarzadowymi_na_2018_r.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Karolina Janczewska

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 52675
Zatrzymaj banner przewijany