stanowisko ds. gospodarki odpadami

1) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami na terenie Gminy ,
2) zapewnienie szaletów publicznych
3) nadzór nad funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
4) wydawanie projektów decyzji zastępczych ustalających obowiązek wywozu nieczystości ciekłych
5) współpraca z innymi gminami w ramach porozumień międzygminnych
6) zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
7) realizacja programu usuwania azbestu w tym ewidencja i sprawozdawczość ,
8) prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne, przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencja umów o odbiór odpadów komunalnych, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie,
9) opracowanie projektów aktów prawa wynikających z zajmowanego stanowiska pracy,
10) sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska,
11) organizacja przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów,
12) prace przy komisji ds. szacowania strat/szkód spowodowanych przez klęski żywiołu i inne zjawiska atmosferyczne ,
13) współpraca ze stanowiskiem do spraw rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego oraz zastępstwo w tym zakresie ,
14) współpraca ze stanowiskiem do spraw ochrony środowiska oraz zastępstwo w tym zakresie ,
15) współpraca ze stanowiskiem do spraw księgowości podatkowej i windykacji ,
16) wykonywanie innych spraw zleconych przez Burmistrza.

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska -Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2015 15:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 717
16 stycznia 2017 09:50 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
16 stycznia 2017 09:47 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
17 maja 2016 14:48 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany