Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

1. Nadzorowanie stanowisk i gminnych jednostek organizacyjnych:
a/ pionu rozwoju gospodarczego
b/ pionu rolnictwa i ochrony środowiska
c/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Zastępowanie Burmistrza w pełnym zakresie w razie niemożności pełnienia przez niego obowiązków służbowych.


Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

1/ zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działań Urzędu
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2/ organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy i komórki organizacyjne,
3/ nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
4/ organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami Organizacyjnymi Gminy,
5/ nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
6/ zapewnienie skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego,
7/ inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji Pracowników samorządowych,
8/ zapewnienie obsługi prawnej Urzędu,
9/ opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk,
10/ nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,
11/ prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
12/ nadzorowanie realizacji przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w Urzędzie,
13 / wydawanie i podpisywanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych w tym stwierdzenie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów i kserokopii dokumentów z oryginałami,
14/ nadzorowanie realizacji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
15/nadzorowanie stanowisk pionu organizacyjno – administracyjnego.

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2015 16:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 831
16 marca 2015 00:06 Ewa Wasielewska - Zmiana danych jednostki.
15 marca 2015 23:34 Ewa Wasielewska - Zmiana danych jednostki.
15 marca 2015 23:33 Ewa Wasielewska - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany