Skarbnik

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

1/ opracowywanie projektów budżetu Gminy,
2/ kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych oraz podpisywanie innych dokumentów i umów związanych z realizacją dochodów i wydatków budżetowych a także pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
3/ wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej Gminy,
4/ opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
5/ opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy,
zgłaszanie swoich propozycji Radzie Gminy,
6/ realizacja ustaw o dochodach i finansach gmin, podatkach i opłatach lokalnych oraz
ustawy o opłacie skarbowej,
7/ kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz sołectw,
8/ prowadzenie księgowości i ewidencji majątku

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2015 16:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 668
16 marca 2015 00:07 Ewa Wasielewska - Zmiana danych jednostki.
05 marca 2015 16:07 Ewa Wasielewska - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany