stanowisko do spraw działalności gospodarczej i kadr

1) prowadzenie ewidencji wpłat opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2) przygotowywanie materiałów do sprawozdawczości w zakresie ustalania wpłat oraz nadpłat opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
3) przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
4) realizacja zadań z zakresu handlu wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
5) prowadzenie spraw z zakresu kadr pracowniczych Urzędu Miejskiego Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu Miejskiego Gminy,
7) prowadzenie procedury naboru na wolne stanowiska pracy,
8) współpraca ze stanowiskiem ds. płac oraz zastępstwo w tym zakresie
9) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2015 23:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 575
22 grudnia 2016 13:42 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
22 grudnia 2016 13:34 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
16 marca 2015 00:05 Ewa Wasielewska - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany