stanowisko do spraw organizacyjnych, planowania, kultury i promocji gminy:

1) organizacja współpracy z sołtysami i obsługa funduszu sołeckiego,
2) prowadzenie spraw związanych z badaniami i spisami statystycznymi oraz przygotowywanie sprawozdań i analiz na potrzeby gminy i innych instytucji
3) dokumentowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych i gospodarczych gminy
4) prowadzenie spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem gminnych obiektów zabytkowych,
5) sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej,
6) koordynowanie działalności gminnych instytucji kultury, prowadzenie rejestru tych instytucji,
7) organizacja działań i prowadzenie spraw związanych z promocją gminy,
8) organizacja działań związanych z rozwojem gminy,
9) działania rozwijające i podtrzymujące współpracę zagraniczną, obsługa delegacji zagranicznych,
10) współpraca ze stanowiskiem do spraw sportu, rekreacji i utrzymania gminnych obiektów sportowych

Dokumenty

Prawo lokalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 00:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 524
16 marca 2015 00:05 Ewa Wasielewska - Zmiana danych jednostki.
16 marca 2015 00:04 Ewa Wasielewska - Zmiana danych jednostki.
16 marca 2015 00:01 Ewa Wasielewska - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany