stanowisko do spraw komunikacji, dróg, gospodarki komunalnej i telekomunikacji

sprawy organizacji ruchu i oznakowania dróg gminnych oraz rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej,
2) sprawy zimowego utrzymania dróg,
3) sprawy inwestycji, remontów i utrzymania dróg, ulic, mostów, placów i skwerów,
4) sprawy utrzymania zieleni i czystości w miejscach publicznych,
5) współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie inwestycji, remontów i utrzymania dróg powiatowych,
6) sprawy zaopatrzenia w nośniki energetyczne i utrzymanie oświetlenia ulicznego i drogowego,
7) sprawy telekomunikacji, współpraca z operatorami telefonicznymi.
8) współpraca z Lokalną Grupą Działania Lider + działającą na terenie powiatu pleszewskiego,
9) współpraca ze stanowiskiem ds. do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych,

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 00:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 451
16 marca 2015 00:11 Ewa Wasielewska - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany