stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej

1) organizowanie posiedzeń Rady i komisji,
2) obsługa techniczna organów o których mowa w pkt. 1,
3) prowadzenie ewidencji oraz publikacja uchwał Rady Miejskiej i przesyłanie ich do organów nadzoru,
4) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego i udostępnianie ich społeczeństwu,
5) prowadzenie spraw związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta, Sejmiku
Wojewódzkiego, rad Powiatu i Gminy, sołtysów oraz referendami,
6) współpraca ze stanowiskiem do spraw kancelaryjno-technicznych oraz zastępstwo w tym zakresie,
7) wykonywanie innych plac zleconych przez Burmistrza.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 00:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 512
16 stycznia 2017 09:53 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
17 maja 2016 14:48 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
17 maja 2016 14:48 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany