Zastępca kierownika USC

1) sporządzanie aktów urodzeń, zgonów i zawartych małżeństw oraz zgłoszeń o uznaniu dziecka.
2) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
3) przyjmowanie zapewnień i wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności , które według prawa wyłączają zawarcie małżeństwa.
4) wpisywanie postanowień sądowych o ustaleniu treści aktu, jeżeli akt nie został sporządzony.
5) wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń.
6) dokonywanie wzmianek dodatkowych i przepisów w księgach stanu cywilnego.
7) zawiadamianie innych urzędów stanu cywilnego i biur ewidencji ludności o sporządzonych aktach.
8) prowadzenie akt zbiorowych, skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego i innych pomocy kancelaryjnych.
9) organizowanie świeckich obrzędów stanu cywilnego we współdziałaniu z organizacjami społecznymi i innymi zainteresowanymi instytucjami i zakładami pracy.
10) przyjmowanie oświadczeń od kobiet rozwiedzionych o powrocie do poprzedniego nazwiska.
11) wpisywanie treści wypisu aktu stanu cywilnego z utraconej księgi.
12) wydawanie decyzji o odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego.
13) wpisywanie decyzji o ustaleniu treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
14) wpisywanie postanowień sądowych o ustaleniu treści aktu urodzenia dzieci nieznanych rodziców.
15) wpisywanie postanowień sądowych o uznaniu za zmarłego i o stwierdzeniu zgonu.
16) sporządzanie aktów urodzeń i zgonów, które nastąpiły za granicą.
17) sporządzanie aktów urodzeń i zgonów obywateli polskich zamieszkałych za granicą.
18) wpisywanie aktów stanu cywilnego, sporządzonych za granicą w polskich urzędach konsularnych.
19) wydawanie zaświadczeń i prowadzenie rejestru zaświadczeń.
20) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.
21) współpraca ze stanowiskiem d.s. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz zastępstwo w tym zakresie
22) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 00:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 723
22 grudnia 2016 13:29 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
16 marca 2015 00:25 Ewa Wasielewska - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany