stanowisko do spraw płac

1) sporządzanie list płac,
2) naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od płac,
3) zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i osób zatrudnionych na umowy zlecenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
4) sporządzanie deklaracji na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz przekazywanie ich do ZUS,
5) rozliczanie składek ubezpieczeniowych z ZUS,
6) wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników,
7) przygotowywanie wniosków o emerytury i renty i przekazywanie ich do ZUS,
8) prowadzenie archiwum zakładowego,
9) dokonywanie wypłat rozliczonych delegacji, diet radnych i sołtysów
10) występowanie do PUP o refundacją poniesionych kosztów wynagrodzeń, składek ZUS osób skierowanych do pracy w tut. Urzędzie
11) współpraca ze stanowiskiem ds. działalności gospodarczej i kadr oraz zastępstwo w tym zakresie
12) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza .

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 00:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 419
22 grudnia 2016 13:38 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
16 marca 2015 00:34 Ewa Wasielewska - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany