Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Badanie ankietowe Urzędu Statystycznego w Poznaniu na terenie Gminy Dobrzyca.

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Poznaniu na terenie Gminy Dobrzyca. Urząd Statystyczny w Poznaniu realizujący misję statystyki publicznej w zakresie badań ankietowych prowadzi na terenie Gminy Dobrzyca "Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)". W załączeniu ulotka informacyjna i plakat dotyczący tego badania.

Informacja o XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 30 listopada 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca informuje, że w dniu 30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy odbędzie się XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu...

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w miesiącu listopadzie.

Informujemy, że w dniu 29 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy...

Informacja o XXIV sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 15 listopada 2016 r.

W dniu 15 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy odbędzie się XXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Interpelacje i zapytania radnych. 4. Podjęcie uchwał: a) nr XXIV/204/2016 w sprawie zatwierdzenia...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie nadania nowej nazwy i nowej numeracji porządkowej dla części ulicy Pleszewskiej w mieście Dobrzyca.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie nadania nowej nazwy i nowej numeracji porządkowej dla części ulicy Pleszewskiej w mieście Dobrzyca. Zawiadamiam właścicieli nieruchomości ul. Pleszewskiej i mieszkańców Dobrzycy, że została zmieniona nazwa części ulicy Pleszewskiej i zostaną nadane nowe numery porządkowe w mieście...

Informacja o XXIII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 28 października 2016 r.

W dniu 28 października 2016 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy odbędzie się XXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca. 4. Interpelacje...

Informacja o projektach realizowanych przez Gminę Dobrzyca współfinansowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Dobrzyca realizuje projekty: pn. „ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 751/3 PRZY ULICY KROTOSZYŃSKIEJ W DOBRZYCY SOŁECTWO DOBRZYCA – NOWY ŚWIAT NA CELE REKREACYJNE - PRZYWRÓCENIE DAWNEJ ŚWIETNOŚCI MIEJSCA CZYNNEJ INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW”, pn. „UATRAKCYJNIENIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY SALI WIEJSKIEJ I...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla działki o nr ewid. 15, obręb Lutynia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 12 lipca 2016 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla działki o nr ewid. 15, obręb Lutynia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia...

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulicy Krotoszyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 10 czerwca 2016 r. BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulicy Krotoszyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulicy Krotoszyńskiej

Dobrzyca, dnia 13 maja 2016 r. BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ulicy Krotoszyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na...

Zatrzymaj banner przewijany