Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w toku kadencji 2014-2018

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzycy z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie składu komisji oraz dyżurach pełnionych w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca - w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r.KOMUNIKAT

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOBRZYCY

z dnia 9 maja 2017 r.

 

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia  2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. poz. 789)  oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (M. P. poz. 878), podaje się do publicznej wiadomości informacje o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzycy, powołanej postanowieniem nr 20/17 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 28 kwietnia 2017 r. do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca – w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r., siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach:


I. SKŁAD KOMISJI:

1. AGNIESZKA CHWAŁKOWSKA  -  Przewodniczący Komisji 

2. HIERONIM STEFAN RYBCZYŃSKI  -  Zastępca Przewodniczącego Komisji

      

Członkowie:

3. Jerzy Leon Biernat

4. Krystyna Cicha

5. Greta Małgorzata Dera

6. Halina Hildebrand

7. Wiesława Barbara Matjasik

 

II. SIEDZIBA KOMISJI:


Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 (pokój nr 18), tel./fax. 62 741 – 30 – 13.

 

III. DYŻURY:


Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca pełnione są w dniach:

- od 10 maja 2017 r. do dnia 12 maja 2017 r. w godzinach od 14:00 do 15:30,

- w dniu 15 maja 2017 r. w godz. 9:00 – 10:30,

- w dniu 16 maja 2017 r. w godz. 20:00 – 24:00.

 


Druki zgłoszeń można otrzymać w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, pokój nr 18.

     

 

PRZEWODNICZĄCY

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

W DOBRZYCY

/-/ Agnieszka Chwałkowska


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2017 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 68
10 maja 2017 12:28 Karolina Janczewska - Opublikowanie dokumentu.
10 maja 2017 12:28 Karolina Janczewska - Dodanie załącznika [komunikat_mkw_o_skladzie_i_dyzurach.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
10 maja 2017 12:25 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany