Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w toku kadencji 2014-2018

Informacja dla wyborców z okręgu wyborczego nr 7 (Galew) o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz o warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika.

 
 
     BURMISTRZ
GMINY DOBRZYCA
 63 - 330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie
  
      
 
INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
DO RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA 
– w okręgu wyborczym nr 7 (Galew)
 

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca – w okręgu wyborczym nr 7 (Galew) zostaną przeprowadzone w dniu 25 czerwca 2017 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca – w okręgu wyborczym nr 7 (Galew) głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. 

Postawienie znaku „x” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 5 czerwca 2017 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2017 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca. 
 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Burmistrz Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2017 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 129
30 maja 2017 12:39 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2017 12:39 Karolina Janczewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany