Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w toku kadencji 2014-2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 12 kwietnia 2017 r. o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzycy w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca – w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 12 kwietnia 2017 r. o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranychw okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczejw Dobrzycyw wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca– w okręgu wyborczym nr 7,zarządzonych na dzień 25 czerwca...

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w okręgu wyborczym nr 7 (Galew), zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r.

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w okręgu wyborczym nr 7 (Galew), zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, zarządzonymi na dzień 25 czerwca 2017 r., informuje...

WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH W KADENCJI 2014 - 2018

http://kalisz.kbw.gov.pl/528_Wybory_w_toku_kadencji/1/18802_Wzory_dokumentow_dotyczace_wyborow_uzupelniajacych_w_kadencji_2014-2018