Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.9.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie opracowania „GMINNEGO PLANU WYKORZYSTANIA ZASOBU nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca na lata 2017 - 2019”.

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.9.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie opracowania „GMINNEGO PLANU WYKORZYSTANIA ZASOBU nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca na lata 2017 - 2019”. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,...

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.33.2014

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.33.2014 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 25 lipca2014r. w sprawie opracowania „GMINNEGO PLANU WYKORZYSTANIA ZASOBU nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca na lata 2014 - 2016”. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U.z 2013r.,...

ZARZĄDZENIE Nr SG.0050.7.2014

ZARZĄDZENIE Nr SG.0050.7.2014 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Dobrzycy. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.594/, § 6 ust.1 pkt 1, ust. 2,...

Zatrzymaj banner przewijany