Nabór pracowników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja w/s naboru na stanowisko: Podinspektor d/s rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego

Dobrzyca, dnia 19 październik 2016r Informacja Na podstawie art.13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych, Urząd Miejski Gminy Dobrzyca informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego w wyznaczonym terminie...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor d/s rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego

Zarządzenie Nr SG. 120. 15 .2016 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 04 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru, powołania Komisji d. s naboru oraz ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym...

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzycy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzycy, ul. Rynek 15, 63-330 Dobrzyca, najlepsze wyniki ustalone na podstawie przeprowadzonego testu kompetencyjnego uzyskali n/wymienieni kandydaci: Igna Kostuj -...

Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzycy

Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzycy. Po otwarciu ofert stwierdzono, że niżej wymienione oferty spełniają wymagania formalne i zostały zakwalifikowane do II etapu naboru: 1. Baran Barbara - Dobrzyca 2. Dera Marzena - Piekarzew 3. Frąszczak...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzycy

Zarządzenie Nr GOPS.0122.3.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru, powołania Komisji ds. naboru oraz ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko – referent ds. świadczeń wychowawczych Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR D/S KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca , ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, do zatrudnienia na stanowisku podinspektora do spraw księgowości podatkowej wybrana została Pani Iwona...

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI GMINNYCH

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca , ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, do zatrudnienia na stanowisku inspektora do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych...

Informacja dot. II etapu postępowania kwalifikacyjnego w ramach ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:Inspektor d/s zamówień publicznych i inwestycji gminnych

Dobrzyca, dnia 15.02.2016 r. Informacja Na podstawie art.13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych, Urząd Miejski Gminy Dobrzyca informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor d/s zamówień publicznych i inwestycji gminnych w wyznaczonym terminie zgłosili się...

Informacja dot. II etapu postępowania kwalifikacyjnego w ramach ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor d/s księgowości podatkowej

Dobrzyca, dnia 15.02.2016 r. Informacja Na podstawie art.13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych, Urząd Miejski Gminy Dobrzyca informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor d/s księgowości podatkowej w wyznaczonym terminie zgłosili się następujący kandydaci: ...

Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor d/s księgowości podatkowej

Zarządzenie Nr SG. 120. 2.2016 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 04 lutego 2016 r w sprawie ogłoszenia naboru, powołania Komisji d. s naboru oraz ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015...