Nabór pracowników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca , ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, do zatrudnienia na stanowisku podinspektora do spraw płac wybrana została Pani Sylwia Kubiak zamieszkała...

Informacja w/s naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Podinspektora ds. płac

Dobrzyca, dnia 22 listopada 2017r DG.2110.2.2017 Informacja Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Urząd Miejski Gminy Dobrzyca informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Podinspektora ds. płac w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca w wyznaczonym terminie...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor d/s płac

Zarządzenie Nr SG. 120.18.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru, powołania Komisji d. s naboru oraz ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U....

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca , ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, do zatrudnienia na stanowisku podinspektora do spraw rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego...

Informacja w/s naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i planowania

Dobrzyca, dnia 08 sierpień 2017 r. Informacja Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Urząd Miejski Gminy Dobrzyca informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Podinspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego w wyznaczonym terminie...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego

Zarządzenie Nr SG. 120.13.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru, powołania Komisji d. s naboru oraz ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r....

Informacja w/s naboru na stanowisko: Podinspektor d/s rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego

Dobrzyca, dnia 19 październik 2016r Informacja Na podstawie art.13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych, Urząd Miejski Gminy Dobrzyca informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego w wyznaczonym terminie...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor d/s rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego

Zarządzenie Nr SG. 120. 15 .2016 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 04 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru, powołania Komisji d. s naboru oraz ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym...

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzycy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzycy, ul. Rynek 15, 63-330 Dobrzyca, najlepsze wyniki ustalone na podstawie przeprowadzonego testu kompetencyjnego uzyskali n/wymienieni kandydaci: Igna Kostuj -...

Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzycy

Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzycy. Po otwarciu ofert stwierdzono, że niżej wymienione oferty spełniają wymagania formalne i zostały zakwalifikowane do II etapu naboru: 1. Baran Barbara - Dobrzyca 2. Dera Marzena - Piekarzew 3. Frąszczak...

Zatrzymaj banner przewijany