Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla terenów złoża gazu ziemnego Karmin i gazociągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 10 lutego 2015 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla terenów złoża gazu ziemnego Karmin i gazociągu wraz z prognozą oddziaływania ...

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

Dobrzyca, dnia 23.01.2015r. KDr. 7234.1.2015 INFORMACJA BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013.260) informuję o zamiarze PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 628528P w Trzebowie (dz. nr 169). W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach Dobrzyca i Koźminiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 20 stycznia 2015 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach Dobrzyca i Koźminiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 20 stycznia 2015 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzycaw miejscowościach:Czarnuszka, Dobrzyca, Izbiczno, Karminek, Karminiec, Koźminiec, Sośnica i Trzebowa wraz z prognoząoddziaływania na środowisko

Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie Dobrzyca, dnia 4 listopada 2014 r. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Dobrzyca, Izbiczno, Karminek, Karminiec, Koźminiec, Sośnica i Trzebowa wraz z prognozą oddziaływania...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyDobrzyca w miejscowościach Karminek, Karminiec i Koźminiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie Dobrzyca, dnia 4 listopada 2014 r. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach Karminek, Karminiec i Koźminiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...