Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 8 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Dobrzyca w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 8 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Dobrzyca w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy...

Informacja o o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63–330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie Dobrzyca, dnia 30.09.2014 roku. Burmistrz Gminy Dobrzyca na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28.03.2011 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu prawa wodnego, sposobu...

Nabór wniosków do konkursów „Vouchery dla przedsiębiorstw” i „Vouchery dla inicjatyw klastrowych” – zakończenie naboru 13.10.2014 r.

Trwa nabór wniosków w ramach konkursów ogłoszonych przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a wspierających współpracę biznesu z nauką. W ramach konkursów można otrzymać refundację kosztów prac badawczo-rozwojowych nakierowanych na opracowanie koncepcji...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla terenów złożagazu ziemnego Karmin i gazociągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie Dobrzyca, dnia 15 lipca 2014 roku. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla terenów złoża gazu ziemnego Karmin i gazociągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art....

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla terenów złoża gazu ziemnego Karmin i gazociągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie Dobrzyca, dnia 15 lipca 2014 roku. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla terenów złoża gazu ziemnego Karmin i gazociągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...

W trosce o bezpieczeństwo podczas prac żniwnych.

W trosce o bezpieczeństwo podczas prac żniwnych Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu oraz Burmistrz Gminy Dobrzyca w ramach planowych działań prewencyjnych kieruje apel do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych prac żniwnych i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Informacja dostępna...

Zarządzenie dotyczące zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobrzyca.

Treść zarządzenia w załączniku do wiadomości.

Konkurs Fotograficzny o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego (edycja 2)

Lubisz podróżować? Pasjonuje Cię fotografia? Posiadasz ciekawe zbiory zdjęć z Wielkopolski? Zgłoś się i wygraj atrakcyjne nagrody. Właśnie ruszyła 2. edycja Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, której organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Ciekawy krajobraz,...

Informacja Burmistrza o zamiarze przebudowy drogi gminnej nr 628538P

Dobrzyca, dnia 04.04.2014r. KDr. 7234.2.2014 INFORMACJA BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013.260) informuję o zamiarze PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 628538P (część dz. nr 1119 w obrębie Dobrzyca oraz dz. nr 352 w obrębie Strzyżew), która realizowana...