Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat ostrzegawczy - burze z gradem - dnia 21.06.2013

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z gradem W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 56 wydanego przez IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu w dniu 21.06.2013 r. Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1 Obszar: województwo...

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO DZIERŻAWY GRUNTÓW

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2013-06-21 GGiOŚ.6845.2.2013 Wójt Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzycy ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Dobrzyca położonych...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 11 czerwca 2013 roku OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art.17 pkt1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647 ze zmianami)...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 11 czerwca 2013 roku OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art.17 pkt1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r....

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorco - uzupełnij dane dotyczące rachunku bankowego przed złożeniem w Urzędzie Skarbowym faktury za zakup kasy fiskalnej. Informacja o rachunku bankowym zostaje przesłana do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem CEIDG , na podstawie złożonego wniosku CEIDG – 1w Urzędzie Gminy. Na wskazany numer rachunku bankowego będzie przychodził...