Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży - Izbiczno 23B

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyca przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego tj. lokal mieszkalny położony Izbiczno 23B. Szczegółowych...

Zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca”

Ogłoszenie nr 525663-N-2018 z dnia 2018-03-02 r. Gmina Dobrzyca: Zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie...

Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca”

Ogłoszenie nr 525293-N-2018 z dnia 2018-03-02 r. Gmina Dobrzyca: Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków...

BUDOWA UL. BIERNACKIEGO W DOBRZYCY

Ogłoszenie nr 520824-N-2018 z dnia 2018-02-21 r. Gmina Dobrzyca: BUDOWA UL. BIERNACKIEGO W DOBRZYCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Zaprojektowanie, budowa i przebudowa sieci Lutynia – Ruda w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca

Ogłoszenie nr 512586-N-2018 z dnia 2018-02-01 r. Gmina Dobrzyca: Zaprojektowanie, budowa i przebudowa sieci Lutynia – Ruda w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda orz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy...

Przebudowa dróg gminnych

Ogłoszenie nr 509779-N-2018 z dnia 2018-01-25 r. Gmina Dobrzyca: Przebudowa dróg gminnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Realizując obowiązek wynikający z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Dobrzyca sporządza plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Gmina Dobrzyca zamierza zrealizować w roku budżetowym 2018.

Zatrzymaj banner przewijany