Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, 39 ust.2, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity...

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA”

ZPI.271.1.2011 Dobrzyca: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD INWESTYCJĄ: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA Numer ogłoszenia: 21874 - 2011; data zamieszczenia: 14.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Ogłoszenie w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych. W oparciu o art. 38, art. 39 ust. 1, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2010,Nr102,poz.651...

odwołania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie odwołania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) WÓJT GMINY DOBRZYCA PODAJE...

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA

ZPI.341-18/10 Dobrzyca: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA Numer ogłoszenia: 370758 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA – ZADANIE NR 4

ZPI.341- 17 /10 Dobrzyca: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA - ZADANIE NR 4 Numer ogłoszenia: 359204 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 193 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE

ZPI.341-16/10 Dobrzyca: UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 193 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE Numer ogłoszenia: 353722 - 2010; data zamieszczenia: 02.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

ZPI.341- 15 /10 Dobrzyca: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA Numer ogłoszenia: 343844 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca...

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POLSKICH OLĘDRACH I KOŹMIŃCU

Dobrzyca, dnia 18.10.2010r. O G Ł O S Z E N I E Gmina Dobrzyca informuje, że przyjmowane są oferty na: BUDOWĘ LINII NAPOWIETRZNYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POLSKICH OLĘDRACH I KOŹMIŃCU Zad. 1 - BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ Z LOKALIZACJĄ NOWYCH SŁUPÓW I OPRAW W POLSKICH OLĘDRACH Zakres robót obejmuje...

Zatrzymaj banner przewijany