Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

REMONT SALI WIEJSKIEJ W KOŹMIŃCU

ZPI.341-14/10 Dobrzyca: REMONT SALI WIEJSKIEJ W KOŹMIŃCU Numer ogłoszenia: 295254 - 2010; data zamieszczenia: 16.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek 14, 63-330 Dobrzyca,...

PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KROTOSZYńSKIEJ W DOBRZYCY

Dobrzyca, dnia 03.08.2010r. O G Ł O S Z E N I E Gmina Dobrzyca informuje, że przyjmowane są oferty na: PRZEBUDOWĘ CHODNIKA PRZY UL. KROTOSZYŃSKIEJ W DOBRZYCY (droga nr 4173P - rejon przedszkola w Sołectwie Dobrzyca - Nowy Świat) Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, kosztorys ofertowy, projekt...

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA O LINIĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POLSKICH OLĘDRACH 42-591 OBW. III

ZPI.341-13/10 Dobrzyca: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA O LINIĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POLSKICH OLĘDRACH 42-591 OBW. III Numer ogłoszenia: 220124 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W FABIANOWIE

ZPI.341-12/10 Dobrzyca: PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W FABIANOWIE Numer ogłoszenia: 205378 - 2010; data zamieszczenia: 12.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca...

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

ZPI.341-11/10 Dobrzyca: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH Numer ogłoszenia: 202180 - 2010; data zamieszczenia: 09.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek 14, 63-330 Dobrzyca,...

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

ZPI.341-10/10 Dobrzyca: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DOBRZYCA Numer ogłoszenia: 193878 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca ,...

UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 200 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY

ZPI.341-9/10 Dobrzyca: UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 2 200 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY Numer ogłoszenia: 188010 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:...

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FABIANOWIE OBEJMUJĄCY ZAPLECZE KUCHENNE

ZPI.341-8/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FABIANOWIE OBEJMUJĄCY ZAPLECZE KUCHENNE Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.06.2010r. pod pozycją 178582 - 2010 Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca ogłasza przetarg nieograniczony na: „DOSTAWĘ ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ” Numer ogłoszenia: 116807 - 2010; data zamieszczenia: 11.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:...

REMONT STACJI WODOCIĄGOWEJ W DOBRZYCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT STACJI WODOCIĄGOWEJ W DOBRZYCY Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych z dnia 04.05.2010r. pod pozycją 122884 - 2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Zatrzymaj banner przewijany