Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 07 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Izbiczno,gmina Dobrzyca.

Dobrzyca,2016-11-07 GGiOŚ.7125.1.2015 BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA OGŁASZA TRZECI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, w budynku nr 23A w miejscowości Izbiczno, gmina Dobrzyca. (pierwszy przetarg-10.05.2016r.;drugi przetarg-19.09.2016r.) 1/IZBICZNO, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej Nr KZ1P/00025624/4 prowadzonej...

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów i pożyczek

Ogłoszenie nr 335161 - 2016 z dnia 2016-11-03 r. Dobrzyca: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów i pożyczek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca

Ogłoszenie nr 333895 - 2016 z dnia 2016-10-31 r. Dobrzyca: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów i pożyczek

Ogłoszenie nr 328749 - 2016 z dnia 2016-10-21 r. Dobrzyca: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów i pożyczek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca

Ogłoszenie nr 323931 - 2016 z dnia 2016-10-14 r. Dobrzyca: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W ROKU 2017

Dobrzyca, dnia 07.10.2016r. Gmina Dobrzyca zaprasza do składania ofert na ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2017. Szczegóły zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której integralnymi częściami są wzory druków, wykaz zadań, mapa poglądowa oraz specyfikacja...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 05 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego celem oddania w najem nieruchomości położonej w Dobrzycy .

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 05 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego celem oddania w najem nieruchomości położonej w Dobrzycy . W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca - o przetargu na wynajem lokalu użytkowego poł. w miejscowości Dobrzyca

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA GGiOŚ.7150.2.2016 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego celem oddania w najem nieruchomości położonej w Dobrzycy . W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości...

BUDOWA UL. BIERNACKIEGO W DOBRZYCY

Ogłoszenie nr 300640 - 2016 z dnia 2016-08-09 r. Dobrzyca: BUDOWA UL. BIERNACKIEGO W DOBRZYCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

BUDOWA UL. BIERNACKIEGO W DOBRZYCY

Dobrzyca: BUDOWA UL. BIERNACKIEGO W DOBRZYCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca, Rynek...