Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2015

Gmina Dobrzyca zaprasza do składania ofert na ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2015. Szczegóły zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której integralnymi częściami są wzory druków, wykaz zadań, mapy poglądowe oraz specyfikacja techniczna. Specyfikacja...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆ

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE GGiOŚ.6840.4.2012 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA (powiat pleszewski, woj.wielkopolskie) z dnia 21 października 2014 roku W oparciu o art.38, 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.z...

PRZEBUDOWA UL. PROMIENNEJ W DOBRZYCY

Dobrzyca: PRZEBUDOWA UL. PROMIENNEJ W DOBRZYCY Numer ogłoszenia: 332058 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, woj. wielkopolskie,...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚC POŁ. W DOBRZYCY

GGiOŚ.6840.4.2013 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, 39 ust.2, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2014,poz.518 roku/,...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących...

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWÓW ZABAWOWYCH, HUŚTAWEK WAHADŁOWYCH 2-OSOBOWYCH, ŁAWEK PARKOWYCH ORAZ KOSZY NA ŚMIECI NA PLACE ZABAW W FABIANOWIE I RUDZIE

Dobrzyca, dnia 05.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Dobrzyca zaprasza do składania ofert na: ZAKUP, DOSTAWĘ I MONTAŻ ZESTAWÓW ZABAWOWYCH, HUŚTAWEK WAHADŁOWYCH 2-OSOBOWYCH, ŁAWEK PARKOWYCH ORAZ KOSZY NA ŚMIECI NA PLACE ZABAW W FABIANOWIE I RUDZIE” w ramach projektu „Budowa obiektów małej architektury – placów...

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY DOBRZYCA I DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dobrzyca.bazagmin.pl Dobrzyca: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY DOBRZYCA I DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Numer ogłoszenia: 236534...

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO DZIERŻAWY

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆ

GGiOŚ.6840.4.2013 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, 39 ust.2, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2014,poz.518 roku/, §3...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆ

GGiOŚ.6840.1.2013 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych. W oparciu o art. 38, art. 39 ust. 1, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2010,Nr102,poz.651...

Zatrzymaj banner przewijany