Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE

GGiOŚ.6840.4.2013 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 07 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, 39 ust.2, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2010,Nr102,poz.651 roku -...

OGŁOSZENIE O PRZETAGU NA NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWĄ

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA GGiOŚ.7150.1-2.2012 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego celem oddania w najem nieruchomości położonej w Dobrzycy . W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆ POŁ. W DOBRZYCY

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA GGiOŚ.6840.8.2013 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆ POŁ. W DOBRZYCY

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63 - 330 DOBRZYCA GGiOŚ.6840.4.2012 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity...

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2014-01-28 GGiOŚ.6840.1.2014 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63 - 330 DOBRZYCA GGiOŚ.6840.1.2013 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych. W oparciu o art. 38, art. 39 ust. 1, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami...

OGŁOSZENIE O DZIERŻAWIE

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2014-01-10 GGiOŚ.6845.1.2014 Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiącej własność Gminy...

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POŁ. W DOBRZYCY

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2013-12-06 GGiOŚ.6845.8.2013 Wójt Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzycy ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA – ZADANIE NR 4

Dobrzyca: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA - ZADANIE NR 4 Numer ogłoszenia: 465794 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek...

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości poł. w Koźmińcu

GGiOŚ.6840.6.2013 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2010,Nr102,poz.651 roku - z późniejszymi...