Utrzymanie czystości i porządku w gminie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

STOP DLA PALENIA ODPADÓW W PALENISKACH DOMOWYCH

DLACZEGO ? Najgorszy wpływ na zanieczyszczenie środowiska ma spalanie m.in. tworzyw sztucznych, impregnowanego i lakierowanego drewna, torebek foliowych, gumy, starych ubrań i butów , zużytych pieluch jednorazowych oraz pozostałości farb i lakierów. Podczas spalania odpadów wraz z dymem do atmosfery przedostają się bardzo...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2016-11-04 GGiOŚ.6233.6.2012 OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Dobrzyca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 listopada 2016 roku wpłynął wniosek JOPEK Recykling Jopek Dawid Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania...

GOSPODARKA ODPADAMI W PIGUŁCE

Gmina Dobrzyca ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca tel. 62 7413013 Gospodarka odpadami w pigułce – czyli jak postępować z odpadami w Twoim domu 1. Co to są odpady komunalne? Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca

Dobrzyca,2016-10-21 GGiOŚ.6233.6.2012 OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Dobrzyca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 października 2016 roku wpłynął wniosek „ZGO-NOVA” Sp. zo.o.,ul.T.Kościuszki 21A, 63-200 Jarocin o uzupełnienie wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2016-10-19 GGiOŚ.6233.4.2016 OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Dobrzyca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 października 2016 roku wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn o wpis do Rejestru Działalności...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYAC Dobrzyca,2016-10-18 GGiOŚ.6233.3.2016 OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Dobrzyca podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 października 2016 roku wpłynął wniosek P.W. „KOSZ” Barbara Nowicka siedziba: Wszewilki 41, 56-300 Milicz o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania...

Decyzja w sprawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63 – 330 DOBRZYCA Dobrzyca,2016-10-13 GGiOŚ.6233.2.2016 Decyzja w sprawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust.6, art. 9 ust. 1aa, 1b i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach...

WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 1/Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrzycy, 63-330 Dobrzyca, ul. Nowa 24, regon 000557257, tel. (062) 7413071, obszar działania:...

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobrzyca za rok 2015r.

Dobrzyca, kwiecień 2016 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE …………………………………………………………………………………………………………...

REGUALMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

UCHWAŁA NR XVI/131/2016 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyca Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1933 z zm.) w zw. z art. 18 ust 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust....