Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE BURMISTRZA O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Dobrzyca (obręb Dobrzyca), przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca dot.uzupełnienia wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2015-02-04 GGiOŚ.6233.1.2013 BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.01.2015 r. wpłynął wniosek REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61 – 483 Poznań o uzupełnienie wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów...

Zatrzymaj banner przewijany