Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE publicznego przetargu ustnego na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Dobrzyca

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego na dzierżawę n/w gruntów stanowiących własność Gminy Dobrzyca /na podstawie wykazu z dnia 06.07.2010r./ obręb KOŹMINIEC działka nr 224/4 (am2) o pow. 1,01 ha...

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY OSTRZEŻENIE o przekroczeniu stanu ostrzegawczego

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU 61-713 Poznań, al. Niepodległości 16/18 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. (061) 854-99-00, 854-99-10; fax (061) 852-73-27, 854-99-20 e-mail czk@poznan.uw.gov.pl ZK.III-9.5220-55/10 Poznań, 17 maja 2010 r. wg rozdzielnika KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY OSTRZEŻENIE o przekroczeniu stanu...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA woj.wielkopolskie Dobrzyca,2010-05-12 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Dobrzyca podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 maja 2010 roku wydał postanowienie Nr...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dobrzyca,2010-05-12 WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA woj.wielkopolskie Dobrzyca,2010-05-12 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Dobrzyca podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12...

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, 39 ust.2, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.Nr 261,poz. 2603 z 2004 roku - z późniejszymi...

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobrzyca o wykazie nieruchomości gruntowej.

Wójt Gminy Wójt Gminy Dobrzyca,2010-01-29 63-330 Dobrzyca woj. wielkopolskie O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzycy ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Dobrzycy,...

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Dobrzyca informuje...

Wójt Gminy Wójt Gminy Dobrzyca,2010-01-05 63-330 Dobrzyca woj. wielkopolskie O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzycy ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych...

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w rejonie wsi: Dobrzyca, Galew, Izbiczno, Sośniczka, Sośnica, Strzyżew z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych.

WÓJT GMINY WÓJT GMINY Dobrzyca, dnia 22 grudnia 2009 roku. 63 - 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w rejonie wsi: Dobrzyca, Galew, Izbiczno, Sośniczka, Sośnica, Strzyżew z przeznaczeniem...

W dniu 24.12.2009 Urząd Gminy w Dobrzycy będzie NIECZYNNY

W dniu 24.12.2009 Urząd Gminy w Dobrzycy będzie NIECZYNNY