Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa chodników przy drogach powiatowych

Dobrzyca, dnia 06.08.2010r. O G Ł O S Z E N I E Gmina Dobrzyca informuje, że są przyjmowane oferty na: PRZEBUDOWĘ CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH: Zadanie 1: Przebudowa chodnika przy drodze nr 4173P w Koźmińcu - termin wykonania: do 15.09.2010r. Zadanie 2: Przebudowa chodnika przy drodze nr 5143P w Galewie ...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GMINA DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14 tel./fax 062 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl zwana dalej „Zamawiającym" zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2010 Ogłoszenie o zamówieniu zostało...

UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 4 000 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE DOBRZYCA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl e-mail: inwestycje@dobrzyca.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY...

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA - ETAP I

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl e-mail: inwestycje@dobrzyca.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY...

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZYŻEW

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl e-mail: inwestycje@dobrzyca.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA...

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – DOMU STRAŻAKA W SOŚNICY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 124716-2009 Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca tel./fax (...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRóG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA W ROKU 2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. GMINA DOBRZYCA 63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14 tel./fax 062 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl zwana dalej „Zamawiającym“ zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2009 Zakres prac na drogach gminnych został...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ OSZCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DOBRZYCY – ETAP II GOSPODARKA OSADOWA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl e-mail: inwestycje@dobrzyca.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY...

REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.dobrzyca.bazagmin.pl e-mail: inwestycje@dobrzyca.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY...

Budowa oświetlenia ulicznego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Dobrzyca tel./fax ( 062 ) 7413013 e-mail: inwestycje@dobrzyca.pl OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO...

Zatrzymaj banner przewijany