Informacja o przystąpieniu do opracowania PLANU...

Szanowni Mieszkańcy!

Gmina Dobrzyca przystąpiła do opracowania  PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Dokument opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

1.    redukcja emisji gazów cieplarnianych,
2.    zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
3.    zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
4.    zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.
Plan gospodarki niskoemisyjnej pozwoli Gminie i jej Mieszkańcom uzyskać dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Dobrzyca w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.
Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet będą dostępne od 22/06/2015 do pobrania na stronie Gminy Dobrzyca w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej”.

 

                       BURMISTRZ

            /-/ mgr Jarosław  Pietrzak


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2015 15:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Kapała
Ilość wyświetleń: 1139
22 września 2015 22:10 Jarosław Kapała - Zmiana treści zakładki.
22 września 2015 22:08 Jarosław Kapała - Zmiana treści zakładki.
22 września 2015 22:05 Jarosław Kapała - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany