Prawo miejscowe - archiwum (2004)

Wybierz rok

Uchwała Nr XI/62/03 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany statutu gminy Dobrzyca

Uchwała Nr XI/62/03 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, póz. 483), art. 3 ust. l i art. 18 ust. 2 pkt. l i 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

UCHWAŁA Nr XIII/75/04 w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Dobrzycy

UCHWAŁA Nr XIII/75/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Dobrzycy Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje: § 1 Nadaje...

UCHWAŁA Nr XV/94/04 w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzyca

UCHWAŁA Nr XV/94/04 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 samorządzie gminnym / j. t. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami / oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września...

Zatrzymaj banner przewijany