Prawo miejscowe - archiwum (2005)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIV/150/05 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie używania herbu, flagi Gminy Dobrzyca.

Uchwała Nr XXIV/150/05 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie używania herbu, flagi Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz § 6 ust. 3 Statutu Gminy Dobrzyca z dnia 29 stycznia 2003...

Uchwała Nr XXII/137/05 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Wsi Dobrzyca na lata 2004-2006.

U C H W A Ł A Nr XXII/137/05 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia PLANU ROZWOJU WSI DOBRZYCA na lata 2004-2006. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala ...

Zatrzymaj banner przewijany