Prawo miejscowe - archiwum

Wybierz rok

Uchwała nr XXXI/178/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzieleniu dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Uchwała nr XXXI/178/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzieleniu dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Na podstawie art. 7 ust....

Uchwała nr XXX/176/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2009 – 2010.

Uchwała nr XXX/176/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2009 – 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Dobrzyca uchwala co następuje: § 1. Postanawia...

Zatrzymaj banner przewijany