Prawo miejscowe - archiwum

Wybierz rok

Uchwała Nr XII/60/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie podjęcia współpracy z gminą Jampol na Ukrainie.

Uchwała Nr XII/60/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie podjęcia współpracy z gminą Jampol na Ukrainie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), uchwala się co następuje: § 1 Wyraża się wolę podjęcia...

Uchwała Nr XII/59/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Zasób Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu.

UCHWAŁA Nr XII/59/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Zasób Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 - ze...

Uchwała Nr XI/57/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla przyszłości”.

Uchwała Nr XI/57/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla przyszłości”. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 litera „i”, art.58 ust.1, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz.1591 z póź. zm.)...

Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zabezpieczenia środków na budowę boiska sportowego w Karminie.

Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zabezpieczenia środków na budowę boiska sportowego w Karminie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.), uchwala się co następuje: §1 Rada Gminy Dobrzyca zobowiązuje...

Uchwała nr XI/55/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz w sprawie sposobu określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

Uchwała nr XI/55/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz w sprawie sposobu określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki...

Zatrzymaj banner przewijany