Prawo miejscowe

Uchwała nr L/321/10 w/s uchwalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z Hali Widowiskowo - Sportowej w Dobrzycy przy ulicy Szkolnej 4 b

 

 

Uchwała nr L/321/10

Rady GminyDobrzyca

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia regulaminu zasad i trybu korzystania

z Hali Widowiskowo - Sportowej w Dobrzycy przy ulicy Szkolnej 4b.

 

 

 

 

            Na podstawie art. 40  ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Dobrzyca uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Ustala się regulamin zasad i trybu korzystania z Hali Widowiskowo - Sportowej w Dobrzycy przy ulicy Szkolnej 4b, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2010 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Franciszek Reszel
Ilość wyświetleń: 888
27 września 2010 13:08 (Franciszek Reszel) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany