Przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

Kod RWA

4462

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
  2. Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku.
  3. Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić u Inspektora ds. oświaty celem sprawdzenia kompletności wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14

Komórka odpowiedzialna:
Inspektor ds. oświaty – pokój nr 19, tel. (62) 74 13 013 wew. 39

Opłaty

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

wydanie decyzji

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156. z późn. zm.),
  2. Uchwała Nr XXVIII/177/12 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrzyca.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

termin składania wniosków od 1 września do 15 września danego roku kalendarzowego.

Druki:
wniosek rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29 kwietnia 2015
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw oświaty
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariola Fabisz-Wilczyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 kwietnia 2015 09:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Fabisz
Ilość wyświetleń: 759
27 maja 2016 10:52 Mariola Fabisz - Wilczyńska - Dodanie załącznika.
27 maja 2016 10:51 Mariola Fabisz - Wilczyńska - Dodanie załącznika.
27 maja 2016 10:41 Mariola Fabisz - Wilczyńska - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany