Wstępny projekt podziału nieruchomości

Kod RWA

6724

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony druk wniosku,

2. Wstępny projekt podziału nieruchomości - 5 szt.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca,63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14
Komórka odpowiedzialna :
stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego
pok. nr 3, parter, tel.: 62/ 7413013 wew. 43

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:
do 1 miesiąca
Sposób załatwienia sprawy:
wydanie postanowienia

Podstawa prawna

1. Art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

2. Art. 93 ust.1, 2, 4 i 5 oraz art. 97 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663),

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca – 7 dni od dnia otrzymania decyzji

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw rolnictwa leśnictwa i planowania przestrzennego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2019 08:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 247
30 czerwca 2020 11:14 (Paulina Włodarczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
30 czerwca 2020 11:14 (Paulina Włodarczyk) - Dodanie załącznika.
30 czerwca 2020 11:14 (Paulina Włodarczyk) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany