Wniosek o zmiane przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Kod RWA

6724

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wpełniony druk wniosku,

2. wypis z rejestrów gruntów,

3.Kopia lub wyrys z mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczoną nieruchomością.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny:
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca,63-330 Dobrzyca, ul. Rynek 14
Komórka odpowiedzialna:
stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego
pok. nr 3, parter, tel.: 62/ 7413013 wew. 43

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Sposób załatwienia sprawy:
podjęcie przez Radę Miejska Gminy Dobrzyca uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw rolnictwa leśnictwa i planowania przestrzennego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2019 08:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 265
30 czerwca 2020 11:16 (Paulina Włodarczyk) - Aktualizacja danych sprawy.
30 czerwca 2020 11:09 (Paulina Włodarczyk) - Dodanie załącznika.
30 czerwca 2020 11:08 (Paulina Włodarczyk) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany