stanowisko d.s. obywatelskich

1. Współpraca z gminnym zespołem reagowania w rozpoznawaniu zagrożeń występujących na terenie gminy i uczestniczenie w opracowywaniu niezbędnych dokumentów dot. działań oraz prac tego zespołu,
2. Określanie potencjału ratowniczego JOT OSP z terenu gminy, przewidzianego do ewentualnych działań ratowniczych,
3. Ustalanie potrzeb techniczno-sprzętowych dla poszczególnych OSP ,
4. Tworzenie systemu łączności i alarmowania dla potrzeb działań ratowniczych, informowania ludności oraz funkcjonowania gminnego centrum reagowania,
5. Nadzór nad zapewnieniem i utrzymaniem gotowości bojowej JOT OSP,
6. Organizowanie przeglądów ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy,
7. Nadzór nad przeprowadzaniem badań lekarskich oraz ubezpieczeniem członków OSP od następstw wypadków podczas wykonywania zadań statutowych i dopilnowania wypłacania świadczeń odszkodowawczych,
8. Uczestniczenie w przeglądach strażnic i wyposażeniu ratowniczym OSP,
9. Ewidencjonowanie mienia gminy będącego w użytkowaniu OSP oraz przeprowadzanie jego inwentaryzacji,
10. Określanie potrzeb finansowych OSP z terenu gminy i zgłaszania ich do projektu budżetu gminy.
11. Kierowanie pojazdami służbowymi i pojazdami OSP
12. Wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza

Teczki spraw prowadzone przez to stanowisko oznacza się symbolem SO

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2015 23:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 1006
03 sierpnia 2020 10:53 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
03 sierpnia 2020 10:47 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
08 lutego 2018 08:01 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany