stanowisko d.s. obywatelskich, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

1. prowadzenie spraw obronnych ,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego wynikające z odrębnych przepisów,
2. nadzór i koordynacja spraw wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie,
3. prowadzenie spraw wojskowych,
4. koordynowanie prac służb podczas klęsk żywiołowych, współpraca z powiatowymi i wojewódzkimi organami zarządzania kryzysowego,
5. realizacja zadań z zakresu nadzoru nad zgromadzeniami i bezpieczeństwa imprez masowych,
6. współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
7. prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją imprez masowych i wydawaniem stosownych zezwoleń,
8. prowadzenie spraw dotyczących zbiórek publicznych i zgromadzeń,
9. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,
10. prowadzenie spraw z zakresu organizowania zabaw publicznych,
11. opracowanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć
przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
12. wydawanie projektów decyzji zezwalających na usuniecie drzew i krzewów
13. zasięganie opinii innych organów w sprawie usunięcia drzew i krzewów
14. wydawanie projektów decyzji wymierzającej administracyjna karę
pieniężną za niszczenie drzew i terenów zieleni,
15. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej w gminie oraz współpraca z jednostkami straży pożarnych,
16. współpraca ze stanowiskiem d.s. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz zastępstwo w tym zakresie
17. wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza

Teczki spraw prowadzone przez to stanowisko oznacza się symbolem – SO

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2015 23:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 875
08 lutego 2018 08:01 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
06 lutego 2018 13:05 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
16 stycznia 2017 09:44 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany