stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych

1) prowadzenie ewidencji ludności,
2) prowadzenie rejestru wyborców i sporządzenie spisów wyborców,
3) koordynacja prac związanych z powszechnymi spisami ludności,
4) wydawanie dowodów osobistych
5) współpraca ze stanowiskiem Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
6) współpraca ze stanowiskiem d.s. obywatelskich, pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych oraz zastępstwo w tym zakresie
7) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza

Teczki spraw prowadzone przez to stanowisko określa się symbolem – Elud.

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 00:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 683
08 lutego 2018 08:18 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
08 lutego 2018 07:46 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
16 marca 2015 00:23 Ewa Wasielewska - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany