stanowisko do spraw płac

1. sporządzanie list płac,
2. naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od płac,
3. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i osób zatrudnionych na umowy zlecenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
4. sporządzanie deklaracji na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz przekazywanie ich do ZUS,
5. rozliczanie składek ubezpieczeniowych z ZUS,
6. wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników,
7. przygotowywanie wniosków o emerytury i renty i przekazywanie ich do ZUS,
8. dokonywanie wypłat rozliczonych delegacji, diet radnych i sołtysów,
9. występowanie do PUP o refundacją poniesionych kosztów wynagrodzeń, składek ZUS osób skierowanych do pracy w tut. Urzędzie,
10. rozliczanie świadczeń socjalnych z ZFŚS,
11. naliczanie składek i sporządzania deklaracji do PFRON,
12. księgowanie dochodów i wydatków budżetowych
13. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej
14. wystawianie faktur
15. dokonywanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej.
16. archiwizacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
17. współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości
18. wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza .

Teczki spraw prowadzone przez to stanowisko oznacza się symbolem – Pł.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 00:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 987
08 lutego 2018 08:21 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
08 lutego 2018 07:47 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
22 grudnia 2016 13:38 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany