Audytor wewnętrzny

1. przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej procedury audytowej
2. przygotowywanie rocznych planów audytu oraz przedkładanie ich do oceny i akceptacji Burmistrzowi.
3. przeprowadzanie audytów wewnętrznych na podstawie ustaleń zawartych w rocznym planie audytu, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami oraz w zgodzie z zasadami dobrej praktyki.
4. przyprowadzanie w uzasadnionych przypadkach audytu wewnętrznego poza planem audytu wewnętrznego na wniosek Burmistrza.
5. przygotowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie realizacji zadań audytowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. opracowywanie sprawozdań z realizacji działań audytowych
i przedkładanie ich Burmistrzowi.

Teczki spraw prowadzone przez to stanowisko określa się symbolem – AU.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2018 08:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Balcer
Ilość wyświetleń: 221
08 lutego 2018 08:23 Izabela Balcer - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany