Aktualności (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogólnokrajowa kampania edukacyjna SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE

Informujemy, iż Gmina Dobrzyca przystąpiła do ogólnokrajowej kampanii edukacyjnej pn. „SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE". W związku z powyższym Wójt Gminy Dobrzyca wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnikiem Wójta Gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych zapraszają...

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY

Wójt Gminy Dobrzyca I N F O R M U J E iż z dniem 01.05.2009 roku ulegają zmianie godziny pracy Urzędu. Urząd będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 715 do 1515. WÓJT GMINY mgr JAROSŁAW PIETRZAK ...

Informacja dotycząca realizacji projektu systemowego „Moja rodzina na rynku pracy” w roku 2009.

Informacja dotycząca realizacji projektu systemowego „Moja rodzina na rynku pracy" w roku 2009. W m-cu styczniu br. złożony został kolejny wniosek zatytułowany „Moja rodzina na rynku pracy" do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego...

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy

Wykonawca - firma NOVUM sp. z o.o. z Kalisza, ul. Częstochowska 21 przystąpiła do przygotowania terenu działki pod budowę HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W DOBRZYCY, UL. SZKOLNA.

Zarządzenie nr 2/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Dobrzyca i Dobrzyca – Nowy Świat.

Zarządzenie nr 2/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Dobrzyca i Dobrzyca - Nowy Świat. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 6...

Zatrzymaj banner przewijany