Aktualności

Informacja o XXXIV sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 28 września 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 28 września 2017 r. o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
odbędzie się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wręczenie gratulacji dla firmy P.P.H.U „STROPEX“ – laureata XXVII edycji Konkursu „Teraz Polska“.
4. Wręczenie podziękowań za współpracę dla dyrektorów szkół podstawowych w Lutyni i Karminie.
5. Wręczenie stypendiów Burmistrza Gminy Dobrzyca za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz promocję gminy.
6. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
7. Interpelacje radnych.
8. Przedstawienie informacji o działalności Gminnego Centrum Kultury w I-wszym półroczu 2017 r. 
9. Przedstawienie informacji o stanie dróg i ulic na terenie Gminy Dobrzyca.
10. Przedstawienie uchwały Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za pierwsze półrocze 2017 r.
11. Podjęcie uchwał:
a) nr XXXIV/298/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobrzyca,
b) nr XXXIV/299/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Dobrzycy,
c) nr XXXIV/300/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Galewie,
d) nr XXXIV/301/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Karminie,
e) nr XXXIV/302/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Koźmińcu,
f) nr XXXIV/303/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lutyni,
g) nr XXXIV/304/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2017 – 2024,
h) nr XXXIV/305/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
13. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
14. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Przewodniczący Rady
(-) Witalis Półrolniczak

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.09.2017 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2017 07:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 170
25 września 2017 08:02 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2017 08:02 Karolina Janczewska - Opublikowanie dokumentu.
25 września 2017 08:00 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany